9.1.23 - Varsity Vs. Carrollton9.8.23 - Varsity Vs. West Branch9.23.23 - JV Football Vs. TV9.29.23 - Varsity Vs. Sandy Valley10.20.23 - Varsity Vs. Garaway (Senior Night)10.27,23 - Varsity Vs. Edison (Playoffs)11.4.23 - Band State Competition