4.3.23 - JV Vs. Sandy Valley4.4.23 - Varsity Vs. Sandy Valley4.24.23 - Varsity Vs. TCC5.9.23 - Varsity Vs East Knox (Parent's Night)