1.11.20 - Varsity Vs. Buckeye Trail1.22.20 - JV Vs. Indian Valley1.22.20 - Varsity Vs. Indian Valley (Parent's Night)12.2.19 - JV vs. Union Local12.2.19 - Varsity vs. Union Local