JV Vs. Indian ValleyVarsity vs. Buckeye TrailVarsity vs. CoshoctonVarsity vs. Garaway (Homecoming)Varsity vs. Newcomerstown