1.31.22 - Varsity Vs. Claymont (Senior Night)1.31.22 - JV Vs. Claymont1.8.22 - Varsity Vs. Hiland12.11.21 - Varsity Vs. Sandy Valley